Zespół Desorient? Po prostu słów nie mam zachwytu nad tym, co robią.
Wystarczy im puścić dźwięk zegarka, klakson samochodowy
i z tego jest potem piękna muzyka…

Michał Lorenc, kompozytor
fragment wywiadu dla Radia Konin z 6 XI 2011 r.